Endnu et projekt er i hus, hvor vi skal være med til at udvikle og udbrede forbrugerejede fjernvarmeselskaber i Holland.

Vi har fået en bevilling fra Energistyrelsen til et projekt, hvor vi skal eksportere vores fjernvarme know-how til vores hollandske samarbejdspartnere Energie Samen og Klimaatverbond Nederland.

Vi skal også udarbejde en komparativ analyse af det danske og hollandske fjernvarmemarked, og derigennem opnå en større forståelse for, hvilken dansk fjernvarme know-how, der rent faktisk kan benyttes i Holland.

Puljen var i alt på 6,2 millioner kroner, der blev fordelt på otte projekter.

Du kan læse mere om tilskuddene her