Jeg er med hele vejen – fra projektidé til drift

Bjarke Larsen er teknisk assistent og projektleder i EBO Consult. Han fortæller om sit arbejde, og forløbet i projekt ”Fjern Varmetab” i Spurvegården.

Jeg er med hele vejen – fra projektidé til drift

Bjarke Larsen er teknisk assistent og projektleder i EBO Consult. Han fortæller om sit arbejde, og forløbet i projekt ”Fjern Varmetab” i Spurvegården.

”I mit job har jeg mange forskellige arbejdsopgaver. Det er alt fra driftsopgaver, hvor jeg skal lave vedligeholdelsesarbejder til at sidde på kontoret, hvor jeg skriver byggemødereferater og tager mig af økonomistyringen samt laver udbudsmateriale til større fjernvarmeprojekter. Samtidig sørger jeg for, at et projekt som ”Fjern Varmetab” i Spurvegården udføres korrekt og effektivt. Min arbejdsdag er alsidig, og det synes jeg er givende.”

Spurvegården er en større boligafdeling i Hvidovre, der har haft problemer med et stort varmetab pga. deres ældre varmecentral og interne varmeledninger. Fjernvarmeselskaberne i Hvidovre, som EBO Consult administrerer og drifter, er meget fokuseret på at effektivisere fjernvarmen, samt sikre en forsyningssikker og billig varme til slutbrugerne. Der var derfor enighed om, at der skulle gøres noget ved boligafdelingens interne varmeledninger, således beboerne fik mere varme for deres penge.

”Da det var endeligt, at projektet skulle gennemføres, var det vores opgave at finde ud af, hvordan vi kunne minimere varmetabet. Vi undersøgte flere muligheder. Vi kom frem til, at de eksisterende varmeledninger skulle erstattes. Det samme gjaldt boligafdelingens varmecentral, der skulle erstattes med mindre varmecentraler i boligafdelingens blokke. Med andre ord boligafdelingen skulle gå fra en centraliseret varmeforsyning til en decentraliseret med fjernvarmeforsyningen ind i hver blok.”

”Da vi havde projektet på plads, var næste step at få udarbejdet analyser og udbudsmateriale. Det er ekstremt vigtigt at få lavet analyser og udarbejdet et udbudsmateriale, der er veldefineret, gennemført og har alle dele af projektet med. Det sikrer nemlig først og fremmest, at entreprenøren der får opgaven, har de kompetencer der skal til, for at gennemføre projektet uden større problemer undervejs. Udover det får vi også den mest præcise pris, og der kommer ikke pludselige økonomiske overraskelser undervejs, hvilket er betryggende for boligafdelingen.”

”Efter en licitationsrunde blev der udvalgt en entreprenør, og vi kunne derefter påbegynde både informationsarbejdet til beboerne og selve projektet. Under gennemførelsen af selve projektet, er mit vigtigste job at føre løbende tilsyn med de arbejder, der udføres. Jeg skal eliminere fejl, sørge for at finde løsninger på problemer i samarbejde med boligafdelingen, samt kvalitetssikre de arbejder, der udføres.”

”Jeg synes, at projekt ”Fjern Varmetab” er spændende, da det både indeholder etablering af fjernvarmerør og VVS arbejder. Derudover har projektet et godt formål, der giver beboerne værdi i form af varmeoptimeringer. Igennem projektet har jeg hele tiden haft beboerbrillerne på, og været opmærksom på, hvordan vi kan tage hensyn til beboerne, så de ikke bliver generet af projektet. Vi har derfor heller ikke haft mange klager fra beboerne. Jeg synes det er fantastisk at arbejde med mennesker, få lov til at møde dem i øjenhøjde og gøre en forskel.”

”Jeg føler et stort engagement og medansvar for projektet, da jeg har været med i alle projektfaser – fra projektidé, analyse, udbud, licitation til udførslen, men det stopper ikke her. Da jeg arbejder med fjernvarmedriften i EBO Consult, betyder det, at projektet fortsætter for mig i driftsmæssigt regi.”