Påfyldning af vand i Spurvegården

De nye fjernvarmerør er etableret i Projekt ”Fjern Varmetab” hos Spurvegården, og næsten klar til drift. Det næste step er at få vand i rørene. Når der påfyldes vand, er udfordringen at udføre arbejdet uden at påvirke fjernvarmeleverancen til resten af Hvidovre.

Henning, driftsmedarbejder i EBO Consult, fik ansvaret for opgaven. Inden påfyldningen sørger han for, at ekspansionstanken er fyldt op med vand, så trykket i fjernvarmesystemet ikke bliver for lavt.

Under en påfyldning er min vigtigste opgave at overvåge trykket i fjernvarmesystemet. Hvis trykket bliver for lavt, lukker VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) for leveringen af varme, og et stort område i Hvidovre vil mangle varme. Jeg sørger derfor for, at påfyldningen af vand sker langsomt. Samtidig holder jeg øje med trykket på min mobil, der er tilkoblet et overvågningssystem.

For at sikre en effektiv fjernvarmeleverance er det vigtigt at udlufte under en påfyldning. Derfor har Henning sørget for at montere en automatisk udluftning ved de nye ventilbrønde i Spurvegården. Ventilbrønden adskiller Spurvegården fra resten af fjernvarmenettet.

Under påfyldningen åbner jeg langsomt for returløbet ved ventilbrønden i Spurvegården, mens jeg holder fremløbet lukket. I alt påfyldte jeg 2,3 m3 Det tog i alt 3 timer. Vandet løber fra returløbet til fremløbet, og trykker derved luften ud ved den automatiske udluftning nær ventilbrønden. Efter udluftningen åbner jeg alle ventiler, fjerner den automatiske udluftning og de nye boilerrum i Spurvegården kan fremover tages i brug. Hele forløbet gik uden at påvirke resten af fjernvarmeleverancen i Hvidovre.

Når alle boilerrum er færdige i Spurvegården, er vi klar til drift.

Påfyldning af vand i Spurvegården

De nye fjernvarmerør er etableret i Projekt ”Fjern Varmetab” hos Spurvegården, og næsten klar til drift. Det næste step er at få vand i rørene. Når der påfyldes vand, er udfordringen at udføre arbejdet uden at påvirke fjernvarmeleverancen til resten af Hvidovre.

Henning, driftsmedarbejder i EBO Consult, fik ansvaret for opgaven. Inden påfyldningen sørger han for, at ekspansionstanken er fyldt op med vand, så trykket i fjernvarmesystemet ikke bliver for lavt.

Under en påfyldning er min vigtigste opgave at overvåge trykket i fjernvarmesystemet. Hvis trykket bliver for lavt, lukker VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) for leveringen af varme, og et stort område i Hvidovre vil mangle varme. Jeg sørger derfor for, at påfyldningen af vand sker langsomt. Samtidig holder jeg øje med trykket på min mobil, der er tilkoblet et overvågningssystem.

For at sikre en effektiv fjernvarmeleverance er det vigtigt at udlufte under en påfyldning. Derfor har Henning sørget for at montere en automatisk udluftning ved de nye ventilbrønde i Spurvegården. Ventilbrønden adskiller Spurvegården fra resten af fjernvarmenettet.

Under påfyldningen åbner jeg langsomt for returløbet ved ventilbrønden i Spurvegården, mens jeg holder fremløbet lukket. I alt påfyldte jeg 2,3 m3 Det tog i alt 3 timer. Vandet løber fra returløbet til fremløbet, og trykker derved luften ud ved den automatiske udluftning nær ventilbrønden. Efter udluftningen åbner jeg alle ventiler, fjerner den automatiske udluftning og de nye boilerrum i Spurvegården kan fremover tages i brug. Hele forløbet gik uden at påvirke resten af fjernvarmeleverancen i Hvidovre.

Når alle boilerrum er færdige i Spurvegården, er vi klar til drift.