EBO Consult og Energifællesskaber

EBO Consult og Energifællesskaber

Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling i dit lokalområde?

Så er du kommet til de rette. Vi hjælper energifællesskaber med at blive til virkelighed. Vi bistår med rådgivning igennem alle faser under hele processen, samt drift og administration:

Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling i dit lokalområde?

Så er du kommet til de rette. Vi hjælper energifællesskaber med at blive til virkelighed. Vi bistår med rådgivning igennem alle faser under hele processen, samt drift og administration:

Opstart

Opstartsfasen

Går du med en ide og et ønske om at etablere et energifællesskab i dit lokalområde, så vil vi anbefale dig:

 • At orientere dig i håndbogen og startspakken for energifællesskaber, der er frit tilgængelig længere nede på denne side
 • At kontakte os for en indledende og afklarende drøftelse af dit projekt
 • At afholde et opstartsmøde, borgermøde eller møde med interessenter

Idéoplæg

Analyse og skitsering af energifællesskabet

Efter opstartsfasen skal projektet analyseres og skitseres, og her kan vi hjælpe med: Kortlægning af deltagere i energifællesskabet.

 • Forbrugs- og produktionsanalyse
 • Udarbejdelse af skitseprojekt, forslag til konfiguration af energifællesskab samt finansieringsplan
 • Præsentation af skitseprojekt på for eksempel en generalforsamling/informationsmøde eller andet møde, hvor alle interessenter samles

Rådgivning

Etablering af energifællesskabet

I denne fase skal rammerne for energifællesskabet fastlægges, og her kan vi hjælpe med:

 • Stiftelse af og udfærdigelse af vedtægter for energifællesskabet
 • Inddragelse af aktører i indkøb og opsætning af tekniske anlæg
 • Projektering og udfærdigelse af udbudsmateriale
 • Håndtering af udbudsproces
 • Tilsyn af projekt

Drift

Administration og drift

Når energifællesskabet er etableret, skal det efterfølgende administreres og driftes, og her kan vi hjælpe med:

 • Overvågning og servicering af anlæg
 • Styring af flows og transaktioner også ifht. kollektive elselskaber*
 • Individuel og kollektiv afregning*
 • Bogføring
 • Udfærdigelser af regnskaber og budgetter
 • Sekretariatsfunktion
*forudsætter at topografien og organiseringen i det givne energifællesskab understøtter deling af el ifht. gældende lovgivning

Hvad er et energifællesskab?

Et energifællesskab er lokale aktører i boligforeninger, parcelhuskvarter, kommuner, mindre virksomheder og butikker, der går sammen i et fællesskab om at levere vedvarende energi til lokalsamfundet. Vil du vide mere om energifællesskaber, kan du læse energihåndbogen, som du finder på denne side. EBO Consult har været med til at skrive håndbogen, for at fremme energifællesskaber.

Hvad er et energifællesskab?

Et energifællesskab er lokale aktører i boligforeninger, parcelhuskvarter, kommuner, mindre virksomheder og butikker, der går sammen i et fællesskab om at levere vedvarende energi til lokalsamfundet. Vil du vide mere om energifællesskaber, kan du læse energihåndbogen, som du finder på denne side. EBO Consult har været med til at skrive håndbogen, for at fremme energifællesskaber.

Fællesskaber der er blevet til virkelighed:

Energifællesskaber der er blevet til virkelighed:

Energifællesskab Avedøre A.M.B.A.

Energifællesskabet Avedøre A.M.B.A blev stiftet den 18. august 2020 . Stifterne kommer fra lokalområdet Avedøre i Hvidovre Kommune. Stifterne er Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Landsbylaug, Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., Filmbyen og EBO Consult. Energifællesskabet vil dække et område på ca. 2 km2, ca. 6.000 borgere, en række institutioner samt virksomheder.

Fra Store Hus til Solhuset

Store Hus er et eksempel på, hvordan et forbrugerejet forsyningsselskab, Avedøre Fjernvarme A.M.B.A, og lejerne i et boligområde kan gå sammen om at skabe en positiv og vedvarende miljøforandring. I fællesskab formåede aktørerne at etablere 60 solfanger-paneler på taget af Solhuset med et areal på ca. 750 m2, og 160 polykrystal-linske solcellepaneler på husets sydfacade. Solfangerne leverer ca. 350 MWh årligt, hvilket svarer til forbruget af 75-100 % varmt brugsvand i perioden april-september til Solhusets 454 lejligheder. Solcellepaneler producerer ca. 21.000 kWh el pr. år. Ideen til at realisere visionen ”fra Store Hus til Solhuset” er fostret af den tidligere næstformand i Avedøre fjernvarmeselskab, Steen Jørgensen, i samarbejde med fjernvarmeselskabets administrator, EBO Consult.

Middelgrundens Vindmøllelaug

De 20 ikoniske havvindmøller, der står lige ud for København er et resultat af et samarbejde mellem forsyningsselskaber og private borgere. 10 af møllerne er ejet af private borgere, der er gået sammen i et laug om at finansiere havvindmøllerne. CEO, Erik Christiansen, er formand for lauget og har været med fra projektets start.

Københavns solcellelaug

Københavns Solcellelaug er Danmarks første solcellelaug, der giver private borgere mulighed for at købe en andel af en solcelle, og på den måde bidrage til et grønnere miljø. Der var stor efterspørgsel på andelene, da de blev sat til salg, og alle andele blev solgt på få måneder.

Lauget blev stiftet i 2005, og EBO Consult var med fra starten. Lauget er stadig kørende i dag med solceller på biblioteket i Njalsgade og Vigerslev Koblingsstation.

Hvidovre Vindmøllelaug

Lauget blev stiftet i november 2007, da en gruppe af lokale vindmølleentusiaster fra bl.a. Middelgrundens Vindmøllelaug og EBO Consult satte sig for at etablere en offshore vindmøllepark udenfor Hvidovre. 10.700 andele blev udbudt, og der var bred opbakning til projektet fra lokale borgere og aktører. Efter to år kunne møllerne indvies, og i dag er de et vartegn for Hvidovre, velbesøgt af mange ind- og udenlandske vindmølleinteresserede gæster.

Samsø Havvind

EBO Consult har været engageret i etableringen af de 10 havvindmøller syd for Samsø. Vi har stået for den overordnede koordination og styring af organiseringen af de mange interessenter, formidling af alle væsentlige informationer om projektforløbet til følgegruppen og varetagelse af sekretariatsfunktion i forhold til følgegruppe. Møllerne har været med til at gøre Samsø CO2-neutral.