Erhvervsstyrelsen har godkendt vedtægterne for Danmarks første borgerenergifællesskab efter de nye EU-regler, der giver borgere nye muligheder for at deltage aktivt i en klimavenlig omstilling af energiforsyning i EU.

Landets første borgerenergifællesskab blev stiftet den 18. august 2020 under navnet Energifællesskab Avedøre A.M.B.A. Borgerenergifællesskabet er en model, der er hentet fra et nyt EU-direktiv, der giver borgerne nye muligheder for at deltage aktivt i en klimavenlig omstilling af energiforsyningen. Stifterne kommer fra lokalområdet Avedøre i Hvidovre Kommune. Stifterne er Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Landsbylaug, Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., Filmbyen og EBO Consult A/S. Energifællesskabet vil dække et område på ca. 2 km2, ca. 6.000 borgere, en række institutioner samt virksomheder.

Borgerenergifællesskabet er en del af en udviklingsplan benævnt ”Avedøre Green City”, hvor en række lokale interessenter er aktive, fordi de ønsker at sætte fokus på FN’s 17 verdensmål. Som et af de vigtige verdensmål, er der peget på bæredygtig energi, og derfor er energifællesskabet stiftet.

Stifterne kommer fra vidt forskellige steder i lokalområdet Avedøre i Hvidovre Kommune. Stifterne er Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Landsbylaug, Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., Filmbyen og EBO Consult A/S. Energifællesskabet er åbent for andre aktører i Avedøre, således at energifællesskabet vil dække et område på ca. 2 km2, ca. 6.000 borgere, en række institutioner samt virksomheder.

Med stiftelsen af energifællesskabet vil der blive iværksat energiaktiviteter som f.eks. etablering af ladestandere og opsætning af solceller. Ideen er, at energiforbrugerne i området skal ”høste” den energi, som de selv er med til at producere i området, og at dette sker i overensstemmelse med de principper, som EU-direktivet anfører. For deltagerne er det vigtigt, at der er tale om såkaldte selvbærende energiaktiviteter, hvor f.eks. prisen på el afstemmes til de faktiske lokale omkostninger, og hvor overskud i fællesskabet er grundlag for udbygningen af fællesskabets aktiviteter som f.eks. opsætning af nye solceller eller ladestandere.

Energifællesskabet har nu fået sit eget CVR-nr., og er officielt godkendt af erhvervsstyrelsen, som det første i Danmark.