Højdepunkter for 2024

Der er run på energisektoren, og det kan vi bestemt også mærke i EBO Consult. I 2023 har vi mærket en stigende efterspørgsel på både fjernvarme og energifællesskaber, og som det ser ud nu, så ser det ud til at fortsætte i 2024. Vi har samlet de højdepunkter, som vi kan se frem til at arbejde videre med i 2024:

  1. Udbygning af fjernvarme i flere områder

Vallensbæk Fjernvarme Nord arbejder benhårdt på at udbrede fjernvarme til de husstande, der stadig opvarmes med naturgas eller olie. I alt handler det om 600 husstande. I starten af 2024 tilbydes halvdelen af husstandene at få fjernvarme med en pakkeløsning, hvor installationen klares i en samlet pakke. Vi er så heldige at være med til at hjælpe fjernvarmeselskabet igennem hele udbygningsprojektet.

Ligesom Vallensbæk Fjernvarme Nord, arbejder Hvidovre Fjernvarme også benhårdt på at udbrede fjernvarme til de mange husstande, der stadig opvarmes med fossile brændsler. I 2024 forventer Hvidovre Fjernvarme at kunne opstarte udbygningsprojekter i 3 områder, hvor i alt 1500 tilbydes fjernvarme. 2 af områderne vil blive forsynet med fjernvarme fra VEKS, der er et kommunalt ejet transmissionsselskab på Vestegnen. Det sidste område, kaldet Avedøre Landsby, vil blive et selvforsynende varmeområde, hvor der arbejdes med banebrydende, spændende og grønne teknologier. I EBO Consult er vi igen så heldige at få lov til at være med hele vejen. I netop Hvidovre klarer vi alle opgaver for fjernvarmeselskaberne med undtagelse af at træffe beslutningerne, der varetages af bestyrelserne, der er forbrugerstyret.

  1. Udvikling og udbredelse af energifællesskaber

I flere steder i Danmark har vi i 2023 hjulpet flere energifællesskaber med at blive en realitet, og dette arbejde fortsætter vi med i 2024.

I Avedøre Holme hjælper vi virksomhederne med at organisere sig omkring deling af lokal energiproduktion. Visionerne er store for Danmarks største erhvervsområde, der også vil være det grønneste. Mange spændende tiltag er undervejs og hvis visionerne bringes ud i livet, er der et stort potentiale for at spare klimaet for mange tons CO2 om året.

Skårups Bæredygtige Energifællesskab og Sydstevns Energifællesskab har begge fået støtte fra Energistyrelsen. Begge energifællesskaber har bedt EBO Consult om hjælp til at videreføre det igangværende arbejde og yderligere konkretisere de lokale energifællesskabers visioner og føre den ud i livet.

Skårups Bæredygtige Energifællesskab havde stiftende generalforsamling i november 2023, hvor EBO Consult deltog og har bistået i udarbejdelsen af grundlaget for andelsselskabet. I den kommende tid muliggøres medlemmernes deling af strøm med hinanden. En lang række af vigtige lokale aktører er involveret – den lokale fagskole, Skårups Kultur og Idrætscenter, det lokale fjernvarmeselskab, det lokale vandværk, en boligforening og mange andre gode kræfter. Her arbejdes med strøm fra allerede snurrende vindmøller, opsætning af solceller på tage af kommunale bygninger, lagring af energi og ladestandere.

I Energifællesskab Avedøre fortsætter vi vores arbejde med at kunne dele strømmen i energifællesskabet. Vi håber og satser på, at i 2024 vil deling af strøm blive noget, som vi kan tilbyde at hjælpe andre energifællesskaber i Danmark med. Vi glæder os til at få erfaringer med det nyligt etablerede batteri ved Avedøre Fjernvarmecentral og til at arbejde videre med og understøtte optimering af forbrug og produktion samt levering af fleksibilitetsydelser. Vi håber desuden at hjælpe med opsætningen af endnu flere solceller på medlemmernes tage i 2024.

Derudover fortsætter vi vores arbejde i Energifællesskaber Danmark, hvor vi deler ud af vores erfaringer og viden, så flere kan få muligheden og motivationen til at starte energifællesskaber rundtom i Danmark.

Vil du læse mere om de nævnte energifælleskaber, så kan du gøre det her.

  1. En grønnere og mere effektiv fjernvarmedrift

Vi fortsætter vores arbejde med at effektivisere fjernvarmedriften. I 2023 blev store dele af fjernvarmerørene i Avedøre Fjernvarme renoveret, så de kan drifte med en lavere fjernvarmetemperatur. Det sparer både på energien og varmeregningen for de mange fjernvarmeforbrugere.

I 2024 arbejder vi videre med at effektivisere fjernvarmedriften. Et af de store projekter, som vi har er ligeledes i Avedøre Fjernvarme, hvor der installeres et 0,5 megawatt batteri, et datacenter og en varmepumpe. Formålet er at benytte overskudsvarmen fra datacenteret, så vi sparer endnu mere på energien og nedsænker varmeregningen. Flere informationer om projektet kommer løbende i 2024.

  1. Et styrket teamsamarbejde

I en hverdag med fuldt tryk på spændende og grønne omstillingsopgaver, så er der behov for at stoppe op og minde os selv om, at det er vigtigt, at vi samarbejder, videndeler, hjælper og støtter hinanden med vores opgaver, samt giver vores kultur et boost af fællesskab, tillid og tryghed. Det gjorde vi i 2023 med et to dages kursus på Bautahøj med Anne Mette Skovsen, der førte os igennem emner, som samarbejde, videndeling og psykologisk tryghed.

I 2024 fortsætter videndeling og samarbejde at være buzzword i EBO Consult. Vi fortsætter vores arbejde med at sætte fokus på samarbejdet – både i og imellem de enkelte teams. Det gør vi bl.a. ved at understøtte videndeling med nye IT-redskaber, men også på de månedlige personalemøder, hvor der bl.a. er mulighed for at dele succesfulde historier på teamsamarbejde.

Det og meget mere vil vi gøre for at få endnu succesfuldt og vellykket år i EBO Consult.

Rigtig godt og grønt nytår til jer alle!