Nyt værktøj til at skabe overblik over ledningsrenoveringerne i fjernvarmen

I et af fjernvarmeselskaberne, som vi administrerer og drifter, er en del af ledningerne over 30 år gamle.

For at få et overblik over renoveringen de kommende år, samt de økonomiske konsekvenser for fjernvarmeprisen, har vi udarbejdet en renoveringsplan.

Renoveringsplanen er udført ved at lave et udtræk af alle delområder, der indeholder ledninger over 30 år. Udtrækket er baseret på et detaljeret overblik over hvert enkelt delområde, der sammenligner renovering ved enten udskiftning af rør eller ved udskiftning af muffer på eksisterende rør, og deres konsekvenser på fjernvarmeselskabets afskrivninger. Afskrivningerne er beregnet på baggrund af levetid, nuværende priser samt energibesparelser. Den renoveringstype, der resulterer i den laveste årlige afskrivning vælges altid, for at holde varmeprisen nede. For at samle op og give et mere håndgribeligt billede af konsekvenserne ved hvert renoveringsprojekt, er påvirkningen af varmeprisen pr. forbruger blevet beregnet.

Udtrækkene for hvert delområde er samlet i den overordnede renoveringsplan, hvor delområderne er prioriteret ud fra alder, kendte fejl, alder på stikledninger og kendskab til meldetråde. Dette samlede overblik fungerer som et godt styringsværktøj, der giver et overblik over kommende renoveringsprojekter.

I et af fjernvarmeselskaberne, som vi administrerer og drifter, er en del af ledningerne over 30 år gamle.

For at få et overblik over renoveringen de kommende år, samt de økonomiske konsekvenser for fjernvarmeprisen, har vi udarbejdet en renoveringsplan.

Renoveringsplanen er udført ved at lave et udtræk af alle delområder, der indeholder ledninger over 30 år. Udtrækket er baseret på et detaljeret overblik over hvert enkelt delområde, der sammenligner renovering ved enten udskiftning af rør eller ved udskiftning af muffer på eksisterende rør, og deres konsekvenser på fjernvarmeselskabets afskrivninger. Afskrivningerne er beregnet på baggrund af levetid, nuværende priser samt energibesparelser. Den renoveringstype, der resulterer i den laveste årlige afskrivning vælges altid, for at holde varmeprisen nede. For at samle op og give et mere håndgribeligt billede af konsekvenserne ved hvert renoveringsprojekt, er påvirkningen af varmeprisen pr. forbruger blevet beregnet.

Udtrækkene for hvert delområde er samlet i den overordnede renoveringsplan, hvor delområderne er prioriteret ud fra alder, kendte fejl, alder på stikledninger og kendskab til meldetråde. Dette samlede overblik fungerer som et godt styringsværktøj, der giver et overblik over kommende renoveringsprojekter.

Stabil leverance af fjernvarme og lav varmepris til fjernvarmeforbrugerne

Renoveringsplanen skal ses som et værktøj, der løbende bliver opdateret, så hændelser i dagligdagen løbende kan noteres og ændre på prioriteringsrækkefølgen. Det kan fx være et opstået brud eller anden hændelse, der kan have betydning for rækkefølgen.

Derudover er vi særlige opmærksomme på at holde en tæt dialog med kommunen. For at genere beboerne mindst muligt, koordineres renoveringsplanen med kommunens plan for renovering af veje.

Vores overordnede formål med renoveringsplanen er at sikre, at fjernvarmeselskaberne, som vi administrerer og drifter, er i stand til at sikre en stabil leverance af fjernvarme samt lav varmepris til fjernvarmeforbrugerne.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os.