Kunne I bruge en hjælpende hånd med forskellige fjernvarmeprojekter?

Kunne I bruge en hjælpende hånd med forskellige fjernvarmeprojekter?

I dag hjælper vi fjernvarmeselskaber igennem alle projekter. Vi kan også hjælpe jer – enten igennem hele projektfasen eller igennem en enkelt fase:

Analyse

Bliv klar til jeres projekt

Vi har kvalificeret viden og erfaring med opstartsfasen i forskellige typer af fjernvarmeprojekter. I opstartsfasen hjælper og vejleder vi med at få udført de rigtige og nødvendige analyser. Kontakt os for at høre mere.

Eksempler på projekter:

  • Renovering af ledninger, muffere, varmecentraler eller lignende
  • Fjernvarmeudbygning
  • Digitalisering af ledningsnet

Udbud

Få et kvalificeret og velarbejdet udbudsmateriale

Vi har 100 % styr på at udarbejde udbudsmateriale til bl.a. renoverings- og anlægsprojekter, hoved- og totalentrepriser. Vi har en bred erfaring, og har gennemført forskellige udbudsformer med stor succes.

Et godt og velarbejdet udbudsmateriale kan hjælpe jer igennem resten af projektet, og vi hjælper gerne med at give jer et udbudsmateriale, der er i topklasse.

Licitation

Få den mest kvalificerede entreprenør

Vi kan hjælpe med at udvælge entreprenøren til jeres projekt. Da vi har mange års erfaring med fjernvarmeprojekter, har vi udviklet metoder, der kan udvælge de mest kvalificerede entreprenører til forskellige typer af projekter - det gælder også jeres.

Udførelse

Få en stærk projektstyring

Vi sørger for, at fjernvarmeprojekter kører på skinner. Det gør vi igennem tilsyn, styring af byggemøder, opfølgning, økonomisk styring, kvalitetssikring og meget mere.

Drift

Få styr på driften

Vi hjælper med driften efter, at projektet er gennemført. Det gør vi gennem vedligeholdelsesprotokoller, vagtordninger, tilsyn og meget mere.

Eksempler på projekter:

For at fjernvarmevandet kan transporteres over større afstande uden et for stort varmetab, er det afgørende, at rørene kan holde på varmen.

Spurvegården’s egne fjernvarmerør kunne ikke længere holde på varmen, og derfor oplevede beboerne bl.a., at sneen smeltede over rørene på de udvendige fællesarealer. Det var bevæggrunden for at renovere rørene.

På vegne af et af fjernvarmeselskaberne i Hvidovre er vi derfor i gang med projekt ”Fjern Varmetab”. Formålet er at effektivisere fjernvarmesystemet, og give beboerne i Spurvegården endnu mere varme for deres penge. Det gør vi ved at etablere effektive, topisolerede rør og varmeanlæg.

Spurvegården

Etablering af nye fjernvarmerør

Tilkobling af nye fjernvarmerør til eksisterende varmesystem i Spurvegårdens blokke. 

”Jeg har fået en samarbejdspartner, der gør en ekstra indsats for at effektivisere vores fjernvarmedrift”

Peter arbejder på ejendomskontoret i Bredalsparken, Hvidovre, og har ansvar for, at beboerne har varmt vand og varme i deres radiatorer. I alt har Bredalsparken 12 centraler, hvorfra varmen distribueres.

Efter et lynnedslag i sommer, gik to af centralernes SRO-anlæg, der styrer varme- og varmtvandsforbrug, i stykker. Der skulle findes en hurtig løsning på et nyt SRO-anlæg, der både optimerede styringen og effektiviserede arbejdsgangene for Peter og hans kollegaer.

”EBO Consult blev involveret i projektet, da de havde erfaringer med projektering, SRO-teknik og lignende projekter. De var derfor en god sparringspartner, der i fællesskab med os identificerede hvilke løsninger, der var de bedste. På den måde har vi fået en løsning, der passer til vores behov – hverken mere eller mindre”, siger Peter.

Med det nye SRO-anlæg kan Peter få et hurtigt- og realtidsoverblik over leveringen af varme- og varmtvandsforbrug i de to centraler, bl.a. via en app på hans mobil. Derudover fortæller Peter, at ”han har fået en sparringspartner i EBO Consult, der reelt interesserer sig for om fjernvarmedriften i Bredalsparken kører stabilt og effektivt”.

Førhen da der opstod problemer, stod Peter alene om at skulle finde en løsning. Nu har han fået en samarbejdspartner udenfor Bredalsparken, der kan hjælpe ham med at finde en løsning.

Vi kan være med fra start til slut, når fjernvarmeselskaberne skal have gennemført udbygninger af fjernvarmen.

I Hvidovre har vi været med til at gennemføre 4 succesfulde udbygningsprojekter. Alle projekter har overholdt budgetterne.

I de fjernvarmeudbygninger har vores rolle været, at:

  • udarbejde projektforslag.
  • lave udbud og vælge entreprenør ud fra erfaringsbaseret kvalifikationer.
  • udvikle markedsføringskampagner, der sikrer en tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmen.
  • føre tilsyn og sørge for, at entreprenøren har udført arbejdet korrekt.
  • føre økonomisk styring, der sikrer, at fjernvarmeudbygningerne ikke overskrider budgetterne.
  • sørge for afleveringsforretning og efterfølgende tilsyn af fjernvarmekundens installation.

Første spadestik

Fjernvarmerør

Indmåling af stikledning til ny slutbruger af fjernvarme

Fra Store Hus til Solhus

Store Hus er et eksempel på, hvordan et forbrugerejet forsyningsselskab, Avedøre Fjernvarme A.M.B.A, og lejerne i et boligområde kan gå sammen om at skabe en positiv og vedvarende miljøforandring. I fællesskab formåede aktørerne at etablere 60 solfanger-paneler på taget af Solhuset med et areal på ca. 750 m2, og 160 polykrystal-linske solcellepaneler på husets sydfacade. Solfangerne leverer ca. 350 MWh årligt, hvilket svarer til forbruget af 75-100 % varmt brugsvand i perioden april-september til Solhusets 454 lejligheder. Solcellepaneler producerer ca. 21.000 kWh el pr. år. Ideen til at realisere visionen ”fra Store Hus til Solhuset” er fostret af den tidligere næstformand i Avedøre fjernvarmeselskab, Steen Jørgensen, i samarbejde med fjernvarmeselskabets administrator, EBO Consult.

Solfangere på taget af store hus

Etablering af solceller på facaden af store hus

Færdig etablering af solceller på facaden af Store Hus

Frit valg fra alle hylder

Vi kan også vikariere  

Prisen

Kontakt os for at høre mere

Vi sætter stor pris på at have dialogen med jer, så vi kan tilpasse opgaverne efter jeres behov.

Vores ansvarlige på projektområdet, Jesper Tholstrup, står klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt os for at høre mere

Vi sætter stor pris på at have dialogen med jer, så vi kan tilpasse opgaverne efter jeres behov.

Vores ansvarlige på projektområdet, Jesper Tholstrup, står klar til at svare på dine spørgsmål.