Hvordan etablerer man grønne energifællesskaber i lokalområderne?

I begyndelsen af 2021 indførtes såkaldte borgerenergifællesskaber i Danmark, som er en ny type aktør i energi- og forsyningssektoren. Borgerenergifællesskabernes formål er at samle interessenter; borgere, lokale virksomheder og kommuner, i et fællesskab om lokale initiativer i den grønne omstilling, eksempelvis produktion og deling af grøn energi eller opførelse af opladningsinfrastruktur til elbiler.
På den baggrund inviterer GO2Green og Naturama borgere og virksomheder i Svendborg Kommune til et oplysende og spændende arrangement på Naturama, onsdag den 6. april 2022 kl. 16.00 – 18.00
Her får vi besøg af direktør Erik Christiansen fra EBO Consult, som næsten er ”verdensmester” i at etablere energifællesskaber. Han vil dele ud af sin viden og gøre os alle klogere på, hvordan vi kan blive en del af et energifællesskab.
Han har bl.a. været med til at realisere Energifællesskabet Avedøre A.M.B.A, som blev stiftet den 18. august 2020. Stifterne kommer fra lokalområdet Avedøre i Hvidovre Kommune. Stifterne er Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Landsbylaug, Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., Filmbyen og EBO Consult. Energifællesskabet dækker et område på ca. 2 km2, ca. 6.000 borgere, en række institutioner samt virksomheder.
Ligeledes har han været bagmand bag Hvidovre Vindmøllelaug, som blev stiftet tilbage i november 2007, da en gruppe af lokale vindmølleentusiaster fra bl.a. Middelgrundens Vindmøllelaug og EBO Consult satte sig for at etablere en offshore vindmøllepark udenfor Hvidovre. 10.700 andele blev udbudt, og der var bred opbakning til projektet fra lokale borgere og aktører. Efter to år kunne møllerne indvies, og i dag er de et vartegn for Hvidovre, velbesøgt af mange ind- og udenlandske vindmølleinteresserede gæster.
Hvad er et energifællesskab?
Et energifællesskab er lokale aktører i boligforeninger, parcelhuskvarterer, kommuner, mindre virksomheder, butikker og borgere, der går sammen i et fællesskab om at levere vedvarende energi til lokalsamfundet. Udbredelsen af VE-fællesskaber (vedvarende energi-fællesskaber) vil også øge klimaforståelsen og engagementet, fordi borgerne er involveret lokalt i omstillingen.
Lokale VE-fællesskaber kan på den måde bidrage positivt til det kollektive net ved at frigive plads og herigennem mindske behovet for udbygning af elnettets kapacitet.
Lokale energifællesskaber er ligeledes bedre for miljøet og økonomien. Med et lokalt energifællesskab forbruger vi energien tættere på hvor den produceres, samtidig med at energien skabes gennem bæredygtige energikilder som sol og vind.
Tilmelding
Arrangementet er GRATIS, men tilmelding skal ske via mail til info@go2green.dk senest mandag den 4. april.
Med venlig hilsen
Naturama og GO2Green

Klik på billedet for at komme til artiklen  –>