Digital aggregator platform til energifællesskaber er på vej

EBO Consult A/S og FlexShape har indgået aftale om at videreudvikle FlexShape’s digitale platform, der gør energifællesskaber i stand til at styre og aggregere mange typer af anlæg på tværs af el- og varmesektoren. Energifællesskab Avedøre bliver det første danske energifællesskab, der kan varetage rollen som aggregator med hjælp fra den digitale platform.

Hvad er en aggregator?

I dag er elproduktion i højere grad blevet mere svingende på grund af den stigende implementering af sol og vindenergi. Når vinden blæser eller solen skinner produceres der meget strøm, og her er det nødvendigt at forbruget følger med. Her kan aggregatoren være behjælpelig.

En aggregators rolle er, ifølge Torben Bach Pedersen, videnskabelig direktør i FlexShape ”at styre en række fysiske anlæg til energi-produktion, -forbrug, og/eller -lagring, som f.eks. solceller, solvarme, varmepumper, elbilopladning, batterier eller varmelagre, og pulje disse anlæg, så de udadtil optræder som ét fælles anlæg, f.eks. i.f.t. energi-, el-eller fleksibilitets-markeder,” og tilføjer ”FlexShape’s digitale Aggregator-As-a-Service platform indeholder allerede i dag forudsigelse af solcelleproduktion, styring af batterier og varmepumper, en app til slutbrugere, samt aggregering, optimering, og handel. I samarbejdet med EBO Consult A/S og Energifællesskabet Avedøre bliver den udbygget med nye typer anlæg (solvarme, fjernvarme, overskudsvarme, elbilopladere).”

Men hvorfor varetage rollen som aggregator?

Tania Sheikh Larsen, næstformand i Energifællesskab Avedøre, udtaler: ”i vores forsyningsområde vil der indgå forskellige vedvarende energikilder, der placeres på flere matrikelnumre – bl.a. elbilopladere, solceller og varmepumper. Når der er en overproduktion af energi et sted i fællesskabet, ønsker vi at kunne distribuere overproduktionen til et andet sted i fællesskabet efter behov. Samtidig vil vi gerne kunne ned- eller opjustere forbruget afhængig af kapaciteten i nettet, så vi forbruger energien på det rigtige tidspunkt. Med andre ord ønsker vi et fleksibelt lokalt el- og varmesystem, hvor alle i fællesskabet også ved, hvor energien kommer fra.”

Torben Bach Pedersen, FlexShape & Erik Christiansen, EBO Consult A/S underskriver samarbejdskontrakten

Torben Bach Pedersen, FlexShape & Erik Christiansen, EBO Consult A/S underskriver samarbejdskontrakten

Hvad er en aggregator?

I dag er elproduktion i højere grad blevet mere svingende på grund af den stigende implementering af sol og vindenergi. Når vinden blæser eller solen skinner produceres der meget strøm, og her er det nødvendigt at forbruget følger med. Her kan aggregatoren være behjælpelig.

En aggregators rolle er, ifølge Torben Bach Pedersen, videnskabelig direktør i FlexShape ”at styre en række fysiske anlæg til energi-produktion, -forbrug, og/eller -lagring, som f.eks. solceller, solvarme, varmepumper, elbilopladning, batterier eller varmelagre, og pulje disse anlæg, så de udadtil optræder som ét fælles anlæg, f.eks. i.f.t. energi-, el-eller fleksibilitets-markeder,” og tilføjer ”FlexShape’s digitale Aggregator-As-a-Service platform indeholder allerede i dag forudsigelse af solcelleproduktion, styring af batterier og varmepumper, en app til slutbrugere, samt aggregering, optimering, og handel. I samarbejdet med EBO Consult A/S og Energifællesskabet Avedøre bliver den udbygget med nye typer anlæg (solvarme, fjernvarme, overskudsvarme, elbilopladere).”

Men hvorfor varetage rollen som aggregator?

Tania Sheikh Larsen, næstformand i Energifællesskab Avedøre, udtaler: ”i vores forsyningsområde vil der indgå forskellige vedvarende energikilder, der placeres på flere matrikelnumre – bl.a. elbilopladere, solceller og varmepumper. Når der er en overproduktion af energi et sted i fællesskabet, ønsker vi at kunne distribuere overproduktionen til et andet sted i fællesskabet efter behov. Samtidig vil vi gerne kunne ned- eller opjustere forbruget afhængig af kapaciteten i nettet, så vi forbruger energien på det rigtige tidspunkt. Med andre ord ønsker vi et fleksibelt lokalt el- og varmesystem, hvor alle i fællesskabet også ved, hvor energien kommer fra.”

Avedøre Energifællesskabs’ elbilopladere, der er under opbygning

Hvorfor indgå i et samarbejde?

Erik Christiansen, direktør i EBO Consult A/S, udtaler om samarbejdet: ”vi ser ind i en fremtid, hvor energifællesskaber får en mere markant rolle end hidtil i det danske el- og varmemarked. Denne udvikling ønsker vi i EBO Consult A/S at understøtte, da vi mener, at lokale borgere og deres inddragelse har en afgørende betydning for den grønne omstilling. I sidste ende er det Hr. og Fru. Danmark, der bestemmer hvorvidt der skal investeres i vedvarende energikilder eller energioptimering derhjemme. Det er dem, der bliver påvirket af den vindmølle, der opsættes ved siden af huset eller i udsigten fra terrassen. For at sikre legitimitet og medvind i den grønne omstilling, er det derfor vigtigt at have de lokale borgere med, og derfor skal der sikres lige vilkår og muligheder til de borgere, der gerne aktivt – nu og her – vil gøre en forskel. Det er derfor, at vi har indgået dette samarbejde med FlexShape, for at videreudvikle deres digitale platform, så de energifælleskaber, der ønsker det, kan fungere som aggregatorer.”

Torben Bach Pedersen, CSO i Flexshape supplerer ”igennem energifællesskaber og den sociale involvering via FlexShape’s platform kan medlemmerne langt bedre arbejde sammen om den grønne omstilling. Kombinationen af energifællesskaber og vores digitale platform vil blive en rollemodel for hvordan man laver lokal sektorkobling (el, varme, transport) i Danmark, Europa, og verden, og dermed opnår massive CO2 reduktioner og et fossilfrit energisystem.”

Rollerne i samarbejdet er, at FlexShape varetager driften af digitale platform for energifællesskaber, mens EBO Consult A/S administrerer og varetager driften af energifællesskaber. Den digitale aggregator platform forventes at være færdigudviklet indenfor en toårig periode, og demonstreres løbende i Energifællesskab Avedøre, startende i efteråret 2021.