5 højdepunkter for 2021

1. Opstart af projektet Avedøre Green City

Avedøre Green City (AGC) er et projekt, der har til formål at gøre en bydel i Avedøre bæredygtigt og grønt ud fra FNs 17 verdensmål. I 2020 fik AGC en bevilling fra den Europæiske Investeringsbank på 9 mio. kr. Et af de helt store projekter i AGC er renoveringen af ledninger og interne varmeinstallationer i Avedøre Boligselskab. Desuden skal ledningsnettet i Avedøre Fjernvarme renoveres, og der skal gennemføres en udvidelse af fjernvarmenettet mod Avedøre Landsby. Alt sammen med helt nye varmeteknologier og med henblik på at holde varmeregningen for fjernvarmeforbrugerne på lavest muligt niveau. Der er tale om investeringer på over 200 mio.kr.

Projektet kører fra 2021 til slutningen af 2023.

Du kan læse mere om projektet her

2. Eksport af fjernvarme know-how til Holland

I slutningen af 2020 fik vi en bevilling fra Energistyrelsen til et projekt, hvor vi skal eksportere vores fjernvarme know-how til vores hollandske samarbejdspartnere Energie Samen og Klimaatverbond Nederland, og derigennem bidrage til at udbrede forbrugerejede fjernvarmeselskaber i Holland.

Under projektet skal vi udarbejde en feasibility analyse af det danske og hollandske fjernvarmemarked, hvor vi vil beskrive ligheder, forskelle, muligheder og udfordringer.

Projektet kører fra 2021 til slutningen af 2022.

3. Udbygning af fjernvarme gennem ø-projekter

Fjernvarmeudbygningen i Hvidovre har været på standby i en årrække, fordi projektforslagene indtil videre ikke kunne bevise en positiv samfundsøkonomi under de nuværende statslige beregningsmodeller. Vi har derfor i fællesskab med fjernvarmeselskaberne i Hvidovre arbejdet på at finde en løsning, så fjernvarmeudbygningen kan fortsætte. I slutningen af 2020 godkendte kommunalbestyrelsen i Hvidovre et projektforslag i det nordlige Hvidovre, og vi kan nu se frem til at udbygge fjernvarme på vegne af fjernvarmeselskaberne i Hvidovre i 2021. Projektforslaget baner vejen for resten af fjernvarmeudbygningen af Hvidovre.

4. Pakkeløsningskampagne

Fjernvarmeselskaberne i Hvidovre har besluttet at gøre det nemmere for varmeforbrugere i fjernvarmeområder at skippe sit olie- eller naturgasanlæg, og konvertere til en grønnere løsning, nemlig fjernvarme. Det gør vi ved hjælp af en pakkeløsning, hvor vi sørger for alt – fra start til slut – på rejsen væk fra olie eller naturgas til fjernvarme. Det betyder, at vi i starten af 2021 kører en pakkeløsningskampagne, der skal få flere til at vælge fjernvarme.

5. Energifællesskabskonferencen

Den 22. – 23. april 2021 inviterer REScoop.eu til en tvær-europæisk konference om fremtiden for borgerdrevne energifællesskaber og demokratiseringen af den grønne omstilling. Erik Christiansen, direktør i EBO Consult, sidder i bestyrelsen af REScoop.eu, og EBO Consult er associeret medlem af organisationen. Vi spiller derfor en central rolle i selve organiseringen af konferencen.

Konferencen finder sted på Københavns Rådhus.