Milliontilskud til varmeprojekt i Avedøre Green City

Den Europæiske Investeringsbank har bevilget 9 mio.kr. til konkrete energiaktiviteter i Avedøre Green City-området.

Avedøre Green City er et samarbejde og interessefællesskab mellem Avedøre Fjernvarme, Avedøre Boligselskab og institutioner i stationsbyen, Avedørelejren, Filmbyen og Avedøre Landsby med henblik på at udvikle hele området i en bæredygtig retning med FN’s verdensmål som pejlemærker. Også Hvidovre Kommune deltager aktivt i arbejdet. Til det formål er der igangsat flere forskellige initiativer, og der er opnået flere bevillinger fra EU og fra den danske EUDP-pulje (Energiteknologisk Udviklings- & Demonstrationsprogram). Alle projekter, der er givet midler til, kører i egne projektgrupper, men for at koordinere indsatsen er der fra starten af Avedøre Green City nedsat en fælles styregruppe med repræsentanter fra de nævnte aktører i Avedøre Green City. Styregruppen har bl.a. til formål at samle og videreformidle information om arbejdet i projektgrupperne og at være idéværksted for nye projekter i området.

Et af de helt store projekter er renoveringen af ledninger og interne varmeinstallationer i Avedøre Boligselskab. Desuden skal ledningsnettet i Avedøre Fjernvarme renoveres, og der skal gennemføres en udvidelse af fjernvarmenettet mod Avedøre Landsby. Alt sammen med helt nye varmeteknologier og med henblik på at holde varmeregningen for fjernvarmeforbrugerne på lavest muligt niveau. Der er tale om investeringer på over 200 mio.kr..

Styregruppen har anmodet organisationen European Green Cities (EGC) om at skaffe midler til projektet, og det er efter mere end 2 års arbejde lykkedes EGC at skaffe den nævnte bevilling på 9 mio.kr. fra Den Europæiske Investeringsbank til projektet. Det er en af de sværest opnåelige støttepuljer fra EU-systemet kaldet ELENA, der er opnået midler fra.

Det er efter indstilling i styregruppen Avedøre Fjernvarme, der er tovholder i projektet, og det er fjernvarmeselskabet, der formelt står som bevillingsmodtager, men bevillingen er givet til en række aktører i projektet til gennemførelse af konkrete aktiviteter.

Bevillingen skal gå til konkrete aktiviteter som f.eks. en optimering af fjernvarmesystemet, som vil blive gennemført i et tæt samarbejde mellem Avedøre Fjernvarme, DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og EBO Consult, der administrerer fjernvarmeselskabet. Formålet er bl.a. at elektrificere fjernvarmesystemet, så vi bevæger os henimod det, som eksperter kalder 5. generations fjernvarmesystem med markant lavere temperaturer i varmesystemet. Som eksempel på konkrete aktiviteter, der tilgodeser en lavere temperatur, er Avedøre Boligselskabs 2 afdelinger Nord og Syd, der er i gang med at ændre deres interne varmeinstallationer til at fungere ved en lavere temperatur, der har til formål at sænke varmeregningen for beboerne uden at gå kompromis med varmekomforten i lejlighederne. Udvidelsen af et bæredygtigt fjernvarmenet mod Avedøre Landsby er et projekt, som Hvidovre Fjernvarmeselskab skal stå for i et tæt samarbejde med lokale aktører.

”Der er mange aktører i området, der vil få glæde af bevillingen fra Den Europæiske Investeringsbank, men vores samlede mål er selvfølgelig fortsat at opfylde vores fælles vision om et bæredygtigt område, og her er bevillingen fra banken et stort og velkomment skulderklap til vores fælles indsats. Det vidner om, at vi i fællesskab har ramt plet over for banken i vores beskrivelse af intentionerne og aktiviteterne bag Avedøre Green City” siger formanden for Avedøre Fjernvarme Johannes Pleidrup, der understreger, at arbejdet med at koordinere Avedøre Green City’s mange aktiviteter også vil blive tilgodeset via bevillingen.

Avedøre Fjernvarmes administration er i gang med at udfærdige de endelige dokumenter til brug for indgåelse af en konkret aftale med banken om virkeliggørelse af de nævnte aktiviteter. Bevillingen gives over en 3-årig periode, så der skal så hurtigt som muligt gang i de konkrete initiativer, der allerede er forberedt over lang tid.

Milliontilskud til varmeprojekt i Avedøre Green City

Den Europæiske Investeringsbank har bevilget 9 mio.kr. til konkrete energiaktiviteter i Avedøre Green City-området.

Avedøre Green City er et samarbejde og interessefællesskab mellem Avedøre Fjernvarme, Avedøre Boligselskab og institutioner i stationsbyen, Avedørelejren, Filmbyen og Avedøre Landsby med henblik på at udvikle hele området i en bæredygtig retning med FN’s verdensmål som pejlemærker. Også Hvidovre Kommune deltager aktivt i arbejdet. Til det formål er der igangsat flere forskellige initiativer, og der er opnået flere bevillinger fra EU og fra den danske EUDP-pulje (Energiteknologisk Udviklings- & Demonstrationsprogram). Alle projekter, der er givet midler til, kører i egne projektgrupper, men for at koordinere indsatsen er der fra starten af Avedøre Green City nedsat en fælles styregruppe med repræsentanter fra de nævnte aktører i Avedøre Green City. Styregruppen har bl.a. til formål at samle og videreformidle information om arbejdet i projektgrupperne og at være idéværksted for nye projekter i området.

Et af de helt store projekter er renoveringen af ledninger og interne varmeinstallationer i Avedøre Boligselskab. Desuden skal ledningsnettet i Avedøre Fjernvarme renoveres, og der skal gennemføres en udvidelse af fjernvarmenettet mod Avedøre Landsby. Alt sammen med helt nye varmeteknologier og med henblik på at holde varmeregningen for fjernvarmeforbrugerne på lavest muligt niveau. Der er tale om investeringer på over 200 mio.kr..

Styregruppen har anmodet organisationen European Green Cities (EGC) om at skaffe midler til projektet, og det er efter mere end 2 års arbejde lykkedes EGC at skaffe den nævnte bevilling på 9 mio.kr. fra Den Europæiske Investeringsbank til projektet. Det er en af de sværest opnåelige støttepuljer fra EU-systemet kaldet ELENA, der er opnået midler fra.

Det er efter indstilling i styregruppen Avedøre Fjernvarme, der er tovholder i projektet, og det er fjernvarmeselskabet, der formelt står som bevillingsmodtager, men bevillingen er givet til en række aktører i projektet til gennemførelse af konkrete aktiviteter.

Bevillingen skal gå til konkrete aktiviteter som f.eks. en optimering af fjernvarmesystemet, som vil blive gennemført i et tæt samarbejde mellem Avedøre Fjernvarme, DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og EBO Consult, der administrerer fjernvarmeselskabet. Formålet er bl.a. at elektrificere fjernvarmesystemet, så vi bevæger os henimod det, som eksperter kalder 5. generations fjernvarmesystem med markant lavere temperaturer i varmesystemet. Som eksempel på konkrete aktiviteter, der tilgodeser en lavere temperatur, er Avedøre Boligselskabs 2 afdelinger Nord og Syd, der er i gang med at ændre deres interne varmeinstallationer til at fungere ved en lavere temperatur, der har til formål at sænke varmeregningen for beboerne uden at gå kompromis med varmekomforten i lejlighederne. Udvidelsen af et bæredygtigt fjernvarmenet mod Avedøre Landsby er et projekt, som Hvidovre Fjernvarmeselskab skal stå for i et tæt samarbejde med lokale aktører.

”Der er mange aktører i området, der vil få glæde af bevillingen fra Den Europæiske Investeringsbank, men vores samlede mål er selvfølgelig fortsat at opfylde vores fælles vision om et bæredygtigt område, og her er bevillingen fra banken et stort og velkomment skulderklap til vores fælles indsats. Det vidner om, at vi i fællesskab har ramt plet over for banken i vores beskrivelse af intentionerne og aktiviteterne bag Avedøre Green City” siger formanden for Avedøre Fjernvarme Johannes Pleidrup, der understreger, at arbejdet med at koordinere Avedøre Green City’s mange aktiviteter også vil blive tilgodeset via bevillingen.

Avedøre Fjernvarmes administration er i gang med at udfærdige de endelige dokumenter til brug for indgåelse af en konkret aftale med banken om virkeliggørelse af de nævnte aktiviteter. Bevillingen gives over en 3-årig periode, så der skal så hurtigt som muligt gang i de konkrete initiativer, der allerede er forberedt over lang tid.