Projekt Fjern Varmetab i Spurvegården

På vegne af et fjernvarmeselskaberne i Hvidovre skal vi i gang med at renovere fjernvarmerørene og etablere varmeanlæg i Spurvegården, der er en boligafdeling i Hvidovre. Projektet hedder ”Fjern Varmetab”. Formålet er at effektivisere fjernvarmesystemet, og give beboerne i Spurvegården endnu mere varme for deres penge.

I den første del af projektet vil der blive udført gravearbejder og etableret nye topisolerede rør, så hver blok forsynes med varme. Den næste del i projektet bliver der etableret effektive varmeanlæg til hver blok. Et varmeanlæg i hver blok betyder, at varmetabet minimeres yderligere, fordi hver blok forsynes direkte fra fjernvarmesystemet. I den sidste fase i projektet vil der blive monteret varmemålere på radiatorerne i lejlighederne.

Projekt Fjern Varmetab i Spurvegården

På vegne af et fjernvarmeselskaberne i Hvidovre skal vi i gang med at renovere fjernvarmerørene og etablere varmeanlæg i Spurvegården, der er en boligafdeling i Hvidovre. Projektet hedder ”Fjern Varmetab”. Formålet er at effektivisere fjernvarmesystemet, og give beboerne i Spurvegården endnu mere varme for deres penge.

I den første del af projektet vil der blive udført gravearbejder og etableret nye topisolerede rør, så hver blok forsynes med varme. Den næste del i projektet bliver der etableret effektive varmeanlæg til hver blok. Et varmeanlæg i hver blok betyder, at varmetabet minimeres yderligere, fordi hver blok forsynes direkte fra fjernvarmesystemet. I den sidste fase i projektet vil der blive monteret varmemålere på radiatorerne i lejlighederne.