Få 100 % styr på økonomien

Få 100 % styr på økonomien

I dag hjælper vi fjernvarmeselskaber med de økonomiske opgaver.
Nedenstående er et udpluk af de opgaver, som vi hjælper fjernvarmeselskaberne med:

Klargøring af revisionsmateriale

Vi kan lave årsrapporterne, og sørge for, at alt økonomisk materiale er klar til revision.

Budgetplanlægningen og budgetopfølgninger

Vi indhenter priser og udarbejder budgetter, der giver fjernvarmeselskabets ledelse de bedste betingelser for at træffe de rigtige beslutninger.

Vi laver løbende budgetopfølgninger for at sikre, at budgetterne overholdes. Det kan vi gøre hver måned, hvert kvartal – afhængig af jeres behov.

Forbrugernes varmeregninger

Vi kan hjælpe med acontoopkrævninger, restanceopfølgninger og forbrugsaflæsninger samt udarbejdelse af varme- og årsopgørelser.

Regnskabsservice

Vi kan hjælpe med jeres bogholderi og sørge for, at jeres regnskaber er up-to-date, så I har et kvalificeret udgangspunkt, når I skal træffe økonomiske beslutninger.

Lovgivning

Vi kan eksempelvis hjælpe med at anmelde budgetter og priser til Forsyningstilsynet, samt indberette moms eller renter til SKAT.

Budgetstyring og regningskontrol på projektopgaver

Vi kan hjælpe med at holde økonomisk overblik i nationale og internationale projekter.

Med vores hjælp får I:

  • Tryghed, da vi giver et overskueligt helhedsbillede af, hvordan fjernvarmeselskabet kører økonomisk.

  • Frihed, da selskabet bliver fri for en masse administrativt arbejde.

  • Et selskab, der overholder de seneste økonomiske lovkrav, regelsæt og procedurer.

  • Styr på bogholderi og revision.

  • Bedre mulighed for at træffe de rigtige økonomiske beslutninger, samt tid til at fokusere på andre kerneopgaver.

Med vores hjælp får I:

  • Tryghed, da vi giver et overskueligt helhedsbillede af, hvordan fjernvarmeselskabet kører økonomisk.

  • Frihed, da selskabet bliver fri for en masse administrativt arbejde.

  • Et selskab, der overholder de seneste økonomiske lovkrav, regelsæt og procedurer.

  • Styr på bogholderi og revision.

  • Bedre mulighed for at træffe de rigtige økonomiske beslutninger, samt tid til at fokusere på andre kerneopgaver.

Frit valg fra alle hylder

Vi kan også vikariere  

Prisen

Kontakt os for at høre mere

Vi sætter stor pris på at have dialogen med jer, så vi kan tilpasse opgaverne efter jeres behov.

Vores ansvarlige på økonomiområdet, Rob Bruggeling, står klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt os for at høre mere

Vi sætter stor pris på at have dialogen med jer, så vi kan tilpasse opgaverne efter jeres behov.

Vores ansvarlige på økonomiområdet, Rob Bruggeling, står klar til at svare på dine spørgsmål.