Vil I have en hjælpende hånd med driften af fjernvarme?

Vil I have en hjælpende hånd med driften af fjernvarme?

I dag hjælper vi fjernvarmeselskaber med driftsopgaver.

Nedenstående er et udpluk af de opgaver, som vi hjælper fjernvarmeselskaberne med:

Tilsyn

Vi kan udføre tilsyn ved forskellige opgaver – ny tilslutninger, renoveringsprojekter, varmeværker og anlæg mm.

24/7 vagtordning

Vi kan hjælpe jer med en 24/7 vagtordning, hvor vi bl.a. håndterer akutte kundehenvendelser, fjernovervågning og forstyrrelser i fjernvarmedriften.

Aflæsning og kontrol af fjernvarmemålere (evt. ved fjernaflæsning)

Vi kan aflæse jeres målere enten ved hjælp af manuel aflæsning eller digital fjernaflæsning, samt analysere målerdata for at opfølge på dårlig afkøling eller identifikation af defekte målere. Vi kan også hjælpe jer med at digitalisere jeres målere og aflæsninger.

Eftersyn og vedligehold af brønde og ventiler

Vi kan udføre syn og sørge for vedligeholdelse af jeres brønde og ventiler.

CTS & SRO-overvågning

Med vores hjælp kan vi både projektere, implementere og vedligeholde mindre CTS-anlæg og større SRO-anlæg, der overholder alle sikkerhedskrav. Hvis I ønsker det, kan vi også varetage selve overvågning af fjernvarmesystemet efter implementering.

Kvalitetssikring af tilslutninger

Vi kan kvalitetssikre alle jeres nye tilslutninger, så I er sikre på, at alle installationer er udført korrekt.

Landmåling

Vi kan indmåle jeres fjernvarmeledninger, og dernæst indføre oplysningerne i det digitale ledningskort.

Med vores hjælp får I:

 • En hurtig reaktionstid, hvis der er problemer med fjernvarmeleverancen.

 • En konstant overvågning af fjernvarmesystemet.

 • Måleraflæsning – enten ved brug af håndterminal eller fjernaflæsning.

 • En god vedligeholdelse af fjernvarmesystemet.

 • Et nyt overvågnings- og reguleringssystem af fjernvarmen, der overholder alle sikkerhedskrav og energioptimeringskrav.

 • Sikkerhed, da alle nye fjernvarmetilslutninger tjekkes igennem før de godkendes. På den måde sikres, at alle nye tilslutninger er udført korrekt.

Med vores hjælp får I:

 • En hurtig reaktionstid, hvis der er problemer med fjernvarmeleverancen.

 • En konstant overvågning af fjernvarmesystemet.

 • Måleraflæsning – enten ved brug af håndterminal eller fjernaflæsning.

 • En god vedligeholdelse af fjernvarmesystemet.

 • Et nyt overvågnings- og reguleringssystem af fjernvarmen, der overholder alle sikkerhedskrav og energioptimeringskrav.

 • Sikkerhed, da alle nye fjernvarmetilslutninger tjekkes igennem før de godkendes. På den måde sikres, at alle nye tilslutninger er udført korrekt.

Frit valg fra alle hylder

Vi kan også vikariere  

Prisen

Kontakt os for at høre mere

Vi sætter stor pris på at have dialogen med jer, så vi kan tilpasse opgaverne efter jeres behov.

Vores ansvarlige på driftsområdet, Mikal Bjørnum, står klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt os for at høre mere

Vi sætter stor pris på at have dialogen med jer, så vi kan tilpasse opgaverne efter jeres behov.

Vores ansvarlige på driftsområdet, Mikal Bjørnum, står klar til at svare på dine spørgsmål.