Kunne vi gøre hverdagen lettere ved at hjælpe med de tunge administrative opgaver?

 Kunne vi gøre hverdagen lettere ved at hjælpe med de tunge administrative opgaver?

I dag hjælper vi fjernvarmeselskaber med de administrative opgaver. For os hænger administration og rådgivning sammen, og derfor yder vi også forskellige former for rådgivning indenfor administration.

Nedenstående er et udpluk af de opgaver, som vi hjælper fjernvarmeselskaberne med:

Sekretariatsarbejder for fjernvarmeselskabernes bestyrelse

Vi kan hjælpe med at indkalde til møder, udarbejde dagsordener med et tydeligt beslutningsgrundlag og referater, samt varetagelse af dirigentrollen og gennemførelse af generalforsamlinger.

Registrering af forbrugeroplysninger

Vi kan hjælpe med at registrere informationerne om jeres nye og eksisterende forbrugere. Vi kan bl.a. sørge for flytteopgørelser og registrering af tilflyttere.

Forsikringer

Vi kan gennemføre forsikringsudbud, og sørge for, at I er korrekt forsikret samt at alle forsikringer er ajour.

Forbrugerdokumenter

Vi sørger for, at diverse rapporter og dokumenter samles hos den enkelte forbruger – fx Fjernvarmens Serviceordning, lånedokumenter, kontrakt og checkliste for fjernvarmeinstallationen.

Rådgivning og udarbejdelse af vedtægter

Vi kan udarbejde eller opdatere jeres vedtægter, så de stemmer overens med jeres behov og lovgivningen.

Juridisk rådgivning ifht. kontrakter og aftaler

Vi kan gennemgå forskellige leveranceaftaler til fjernvarmeselskabet samt øvrige aftaler og kontraktforhold vedr. fjernvarmeselskabets drift.

Rådgivning ifht. varmeforsyningsloven

Har I problemer med at forstå varmeforsyningsloven? Så kan vi hjælpe jer med at oversætte loven til praksis.

Rådgivning ifht. GDPR

Er I, i tvivl om I overholder GDPR? Så kan vi hjælpe jer.

Kontrakter

Vi kan sørge for, at jeres aftaler med forbrugerne er up-to-date.

Med vores hjælp får I:

 • Færre administrative opgaver og et professionelt sekretariat.

 • Et samlet overblik over forbrugerne med økonomiske og tekniske oplysninger.

 • At alle forsikringer er tilstrækkelige og ajour.

 • Forbrugere der har samlet overblik over deres egne forbrugerdokumenter.

 • Vedtægter der både overholder lovgivningen og kan anvendes som styringsredskab til driften af fjernvarmeselskabet. Det sikrer selskabets eksistens og fremtid.

 • Sikkerhed, da vi gennemgår alle aftaler og kontrakter med øjne, der tilgodeser fjernvarmeselskabets interesser.

 • Et selskab der handler i overensstemmelse med loven, da vi er i stand til at oversætte varmeforsyningsloven til praksis.

 • Styr på alle data ifht. GDPR

Med vores hjælp får I:

 • Færre administrative opgaver og et professionelt sekretariat.

 • Et samlet overblik over forbrugerne med økonomiske og tekniske oplysninger.

 • At alle forsikringer er tilstrækkelige og ajour.

 • Forbrugere der har samlet overblik over deres egne forbrugerdokumenter.

 • Vedtægter der både overholder lovgivningen og kan anvendes som styringsredskab til driften af fjernvarmeselskabet. Det sikrer selskabets eksistens og fremtid.

 • Sikkerhed, da vi gennemgår alle aftaler og kontrakter med øjne, der tilgodeser fjernvarmeselskabets interesser.

 • Et selskab der handler i overensstemmelse med loven, da vi er i stand til at oversætte varmeforsyningsloven til praksis.

 • Styr på alle data ifht. GDPR

Frit valg fra alle hylder

Vi kan også vikariere  

Prisen

Kontakt os for at høre mere

Vi sætter stor pris på at have dialogen med jer, så vi kan tilpasse opgaverne efter jeres behov.

Vores ansvarlige på administrationsområdet, Erik Christiansen, står klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt os for at høre mere

Vi sætter stor pris på at have dialogen med jer, så vi kan tilpasse opgaverne efter jeres behov.

Vores ansvarlige på administrationsområdet, Erik Christiansen, står klar til at svare på dine spørgsmål.