EBO deltager i europæisk konference, der sætter fokus på de stigende energipriser og hvilke løsninger, der kan iværksættes for, at borgere med mellem- eller lavindkomst får adgang til billigere og grøn energi.

Efter et år med historiske høje priser på fossile brændsler og elektricitet, der har haft store konsekvenser for de fleste europæiske borgere og sendt flere ud i energifattigdom, afholder det europæiske generaldirektoratet for energi i disse dage,  23-25 november, deres 14. Energiforum for borgere ” Citizens’ Energy Forum”.

Forummet har i år især fokus på hvordan borgere med mellem- eller lavindkomst kan forberede sig på den vanskelige vinter forud, herunder hvilke løsninger de kan få adgang til eller implementere i forhold til forbruge mindre energi, få adgang til billigere og grøn energi mv.

I de tre dag forummet varer vil der være livlige diskussioner, praktiske eksempler og sessioner om alt fra energispareråd, energieffektivisering, energirenoveringer, individuel og kollektiv adgang til vedvarende energi og grønne varmeløsninger individuelle, alle handlinger, som borgere, virksomheder, lokalsamfund og byer har foretaget som kan inspirere andre til at forberede sig til vinteren.

EBO Consult A/S, repræsenteret af Maja Clemmensen, legal specialist i EBO Consult, var i dag d.24. november inviteret over til Dublin af generaldirektoratet som oplægsholder og for at deltage i forummet og helt konkret i en session der gentænker fællesskaber, kollektive tilgange til vedvarende energi og hvordan det er muligt at lette adgangen til vedvarende energi for borger med lav indkomst og dem i energifattigdom.

Maja kom i hendes præsentation ind på flere gode lokale og lærerige eksempler fra Avedøre og Hvidovre, hvor vi arbejder fokuseret med kollektive adgang til vedvarende energi. “Solhuset” i Avedøre var et af de gode eksempler på et forbilledligt samarbejde mellem primært de 1000 beboerne i solhuset og Avedøre Fjernvarme om produktion af kollektiv varme og energi gennem opsætning af 700 m2 solpaneler på taget og solceller på sydsiden af huset. Et andet godt eksempel på kollektiv tilgang og nye fællesskabskonstruktioner som Maja ligeledes præsenterede var Energifællesskabet Avedøre, hvor både borgere, virksomheder og kommunen er gået sammen om at opsætte solceller, ladestandere mv. og dele den energi de producere til lave og stabile priser. De gode eksempler førte efterfølgende til en god debat og vigtige pointer blev taget med i den endelige opsamling.

Forummet varer i tre dag dage og vil engagere forskellige borgerinteressegrupper og en bred vifte af interessenter, herunder ngo’er, virksomheder, netvirksomheder, samt politiske beslutningstagere (ministerier og tilsynsmyndigheder) om energi forbrugerspørgsmål i forbindelse med den aktuelle energikrise.