Fjernvarmen breder sig

Hvidovres fjernvarmeselskaber er alle andelsselskaber, hvor forbrugerne har det afgørende ord at skulle have sagt.

Det har man lagt mærke til i udlandet.

I sidste uge var 10 repræsentanter fra Belgien, England og Holland på besøg for at lære, hvordan et fjernvarmeselskab, der er organiseret som et andelsselskab, kan drives med forbrugerindflydelse. De var alle særligt udpeget af store organisationer, der beskæftiger sig med vedvarende energi og forbrugereje. Hos disse organisationer er fjernvarme efter den danske model vejen frem til et mere bæredygtigt samfund.

I ingen af de nævnte lande har man et dybere kendskab til fjernvarme, og i England kan tanken om, at nogle fjernaflæser målere, gå imod princippet om, at ”my house is my castle”, hvor ingen skal blande sig i husets drift eller andre forhold.

På baggrund af et EU-projekt – REScoop Plus (RES: Renewable Energy Cooperatives) – hvor der er fokus på energibesparelser og driftsmæssige forhold i folkeejede energiselskaber, var der fra de udenlandske projektdeltagere et ønske om at dykke dybere ned i andelstanken på fjernvarmeområdet. Rie C. Krabsen fra EBO Consult havde arrangeret et ”in-house-trainings-program”, hvor repræsentanter fra landene var inviteret til at deltage. Invitationen blev udsendt, efter at EBO Consult først på året overordnet havde præsenteret Hvidovre fjernvarme på workshops i Holland og England.

Derfor besøgte de 10 repræsentanter EBO Consult, der administrerer Hvidovres fjernvarmeselskaber. Med Hvidovres fjernvarmeselskaber som eksponenter for den danske model blev repræsentanterne sat ind i alle forhold omkring etablering af et andelsselskab, forbrugereje, administration, drift og vedligehold samt udvidelses-, renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på fjernvarmenettet. Næsten alle ansatte i EBO Consult blev udspurgt om tænkelige og utænkelige forhold om fjernvarme.

Målet med besøget er, at der skal udveksles erfaringer fra Hvidovres fjernvarmesystem, og at der i de nævnte lande skal etableres andelsselskaber, der skal drives efter ”Hvidovre-modellen”.

Alle deltagere skal afrapportere deres indtryk fra Hvidovre og i de nævnte lande er der allerede store grønne fonde, der har lovet at stille finansiering til rådighed, hvis erfaringerne fra Hvidovre kan anvendes i landene.

”Det er altid inspirerende at møde folk fra andre lande og opleve kulturelle forskelle og forskellige måder at gribe energipolitikken an, men jeg er stolt over, at Hvidovre kan være model for udenlandske interessenter på fjernvarmeområdet”, siger direktør Erik Christiansen fra EBO Consult.

Fjernvarmen breder sig

Hvidovres fjernvarmeselskaber er alle andelsselskaber, hvor forbrugerne har det afgørende ord at skulle have sagt.

Det har man lagt mærke til i udlandet.

I sidste uge var 10 repræsentanter fra Belgien, England og Holland på besøg for at lære, hvordan et fjernvarmeselskab, der er organiseret som et andelsselskab, kan drives med forbrugerindflydelse. De var alle særligt udpeget af store organisationer, der beskæftiger sig med vedvarende energi og forbrugereje. Hos disse organisationer er fjernvarme efter den danske model vejen frem til et mere bæredygtigt samfund.

I ingen af de nævnte lande har man et dybere kendskab til fjernvarme, og i England kan tanken om, at nogle fjernaflæser målere, gå imod princippet om, at ”my house is my castle”, hvor ingen skal blande sig i husets drift eller andre forhold.

På baggrund af et EU-projekt – REScoop Plus (RES: Renewable Energy Cooperatives) – hvor der er fokus på energibesparelser og driftsmæssige forhold i folkeejede energiselskaber, var der fra de udenlandske projektdeltagere et ønske om at dykke dybere ned i andelstanken på fjernvarmeområdet. Rie C. Krabsen fra EBO Consult havde arrangeret et ”in-house-trainings-program”, hvor repræsentanter fra landene var inviteret til at deltage. Invitationen blev udsendt, efter at EBO Consult først på året overordnet havde præsenteret Hvidovre fjernvarme på workshops i Holland og England.

Derfor besøgte de 10 repræsentanter EBO Consult, der administrerer Hvidovres fjernvarmeselskaber. Med Hvidovres fjernvarmeselskaber som eksponenter for den danske model blev repræsentanterne sat ind i alle forhold omkring etablering af et andelsselskab, forbrugereje, administration, drift og vedligehold samt udvidelses-, renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på fjernvarmenettet. Næsten alle ansatte i EBO Consult blev udspurgt om tænkelige og utænkelige forhold om fjernvarme.

Målet med besøget er, at der skal udveksles erfaringer fra Hvidovres fjernvarmesystem, og at der i de nævnte lande skal etableres andelsselskaber, der skal drives efter ”Hvidovre-modellen”.

Alle deltagere skal afrapportere deres indtryk fra Hvidovre og i de nævnte lande er der allerede store grønne fonde, der har lovet at stille finansiering til rådighed, hvis erfaringerne fra Hvidovre kan anvendes i landene.

”Det er altid inspirerende at møde folk fra andre lande og opleve kulturelle forskelle og forskellige måder at gribe energipolitikken an, men jeg er stolt over, at Hvidovre kan være model for udenlandske interessenter på fjernvarmeområdet”, siger direktør Erik Christiansen fra EBO Consult.