Nyt om fjernvarmeudbygningen i Rebæk Nord & Nord for jernbanen

Om fjernvarmeudbygningen 

På grund af de høje anlægspriser, har vi arbejdet med en alternativ løsning, der kan forsyne området med fjernvarme. Løsningen bliver at forsyne området med fjernvarme fra en eksisterende VEKS central. VEKS er et kommunalt ejet transmissionsselskab, der leverer fjernvarme til store dele af Vestegnen. Størstedelen af Hvidovre forsynes i dag med fjernvarme fra VEKS.    

Er du interesseret i at vide mere om en fjernvarmeforsyning, der leveres fra VEKS, så kan du læse her: Hvad er fjernvarme? – Hvidovre Fjernvarme. 

Status på fjernvarmeudbygningen   

Indhentning af tilbud 

  • Vi arbejder fortsat på at forhandle priserne ned hos entreprenørerne, og vi forventer, at vi har en afklaring i løbet af december. 

 Informationskampagne 

  • Vi forventer at opstarte informationskampagnen i januar 2024. 
  • For at vi kan sende en fjernvarmekontrakt er det nødvendigt, at vi får flere oplysninger fra dig. Hvis du derfor er interesseret i at modtage en fjernvarmekontrakt og informationsmateriale i starten af januar, så skal du udfylde formularen på hjemmesiden for Rebæk Nord og Nord for Jernbanen: Rebæk Nord og Nord for Jernbanen – Hvidovre Fjernvarme. Hvis du allerede har udfyldt formularen, så skal du ikke gøre det igen.   
  • I januar vil der ligeledes blive afholdt et informationsmøde, og der vil være løbende informationer at finde i Hvidovre Avis, via dette nyhedsbrev og fjernvarmens hjemmeside.  

 50 % af varmeaftaget i området skal sige ja til fjernvarme 

  • For at fjernvarmen kan blive en realitet i Rebæk Nord og Nord for jernbanen, skal 50 % af varmeaftaget sige ja tak til fjernvarme. Et ja tak er, når fjernvarmekontrakten er underskrevet. 
  • De 50 % er nødvendige for, at fjernvarmeudbygningen i området hænger økonomisk sammen, og vi kan tilbyde en attraktiv fjernvarmepris. 
  • De 50 % skal opnås under informationskampagnen, der løber fra januar-slutningen af marts 2024. Hvis du ønsker at erstatte dit eksisterende varmeanlæg med fjernvarme, så er det i denne periode, hvor du skal sige ja tak til fjernvarme ved at underskrive fjernvarmekontrakten. Chancen for at få etableret fjernvarme kommer formentlig ikke igen.  
  • Flere informationer om informationskampagnen samt dato for informationsmøde kommer i løbet af december.  

 Varme hilsner fra Hvidovre Fjernvarmeselskab